Har du några frågor?

Skicka oss gärna ett mail!

Ladda gärna ner vår folder!

klicka här

Forskning & Utbildning

FORSKNING

Bojen har sedan starten 2004 deltagit i ett flertal utvärderings- och forskningsprojekt. Detta har resulterat i flera rapporter och tre doktorsavhandlingar.

För närvarande deltar vi i en utvärdering av den relationsbaserade metoden Child Parent Psychotherapy, som riktar sig till barn mellan 0-6 år och deras förälder som upplevt trauma.

 

UTBILDNING

Vi anordnar utbildning i våra manualbaserade program som finns utarbetade för barn och tonåringar samt för föräldrar.  Utbildningen innefattar också vår metod i det individuella bemötandet.

Vi erbjuder också handledning efter avslutad utbildning.

Våra program är utvärderade med goda resultat, bl a gällande minskade symtom på PTSD och förbättrad allmän psykisk hälsa.

Utbildningen vänder sig till dig som i din profession möter barn och föräldrar som upplevt våld i hemmet.

Vid anmälan väljer du om du vill få utbildning i barn- eller tonårsprogrammet. Du kommer att parallellt få utbildning i föräldraprogrammet.

Utbildningen omfattar 5 heldagar och hålls på Bojen i Göteborg. 

Datum för nästa utbildningsomgång är 11 – 13 juni samt 22 – 23 augusti 2019. Pris: 15 000:-. 

Anmälan till utbildning.

Kontakta oss gärna för ytterligare information.