Har du några frågor?

Skicka oss gärna ett mail!

Ladda gärna ner vår folder!

klicka här

Forskning & Utbildning

Bojen har sedan starten 2014 deltagit i ett flertal utvärderings- och forskningsprojekt. Detta har resulterat i flera rapporter och tre doktorsavhandlingar.

Vi anordnar utbildning i vår arbetsmetod som innefattar både det individuella mottagandet och gruppverksamheten. Vi erbjuder också handledning efter avslutad utbildning. Utbildningen är sammanlagt fem dagar och hålls i Göteborg.

Datum för utbildningen är 11 – 13 juni samt 22 – 23 augusti 2019.

Kontakta oss för ytterligare information.