Har du några frågor?

Skicka oss gärna ett mail!

Ladda gärna ner vår folder!

klicka här

UTBILDNING

Vi anordnar utbildning i våra manualbaserade program som finns utarbetade för barn och tonåringar samt för föräldrar.  Utbildningen innefattar också vår metod i det individuella bemötandet.

Vi erbjuder också handledning efter avslutad utbildning.

Våra program är utvärderade med goda resultat, bl a gällande minskade symtom på PTSD och förbättrad allmän psykisk hälsa.

Utbildningen vänder sig till dig som i din profession möter barn och föräldrar som upplevt våld i hemmet.

Vid anmälan väljer du om du vill få utbildning i barn- eller tonårsprogrammet. Du kommer att parallellt få utbildning i föräldraprogrammet.

Utbildningen omfattar 5 heldagar och hålls på Bojen i Göteborg. Datum för nästa utbildning är 10 – 12 juni och 21 – 22 augusti 2020. 

Pris: 15 000:-. 

Anmälan till utbildning.

Kontakta oss gärna för ytterligare information. 

HANDLEDNING

BOJEN erbjuder handledning till yrkesverksamma av handledarutbildad personal. Vi har lång erfarenhet av arbete med barn, ungdomar och föräldrar som upplevt våld i hemmet, och som inte sällan blivit traumatiserade som följd.  

Att arbeta med människor som upplevt våld i hemmet kräver särskilda kunskaper om reaktioner och behandlingsmetoder. Handledning kan också bidra till att uppmärksamma och handskas med de processer som kan uppstå i mötet med människor med svåra livserfarenheter, så att professionella kan undgå att drabbas av sekundär/ställföreträdande traumatisering.

Vid förfrågan kontakta:

Susanne Ericson

E-post: susanne@bojengoteborg.se

Tel: 031-150130

FORSKNING

Bojen har sedan starten 2004 deltagit i ett flertal utvärderings- och forskningsprojekt. Detta har resulterat i flera rapporter och tre doktorsavhandlingar.

För närvarande deltar vi i en utvärdering av den relationsbaserade metoden Child Parent Psychotherapy, som riktar sig till barn mellan 0-6 år och deras förälder som upplevt trauma.