Gruppverksamhet för barn, ungdomar och våldsutsatta föräldrar

Vecka 8 startar de nya grupperna för barn, ungdomar och våldsutsatta föräldrar. Gruppverksamheten pågår under en termin med 15 träffar en gång per vecka, en till två timmar varje gång.

Träffarna är förlagda efter skoltid, med uppehåll för lov. Gruppverksamheten är pedagogisk med terapeutiska effekter. Varje träff har ett tema och innehåller en kort lektion blandat med övningar och aktiviteter.

För ytterligare information – maila BOJEN på bojen@bojengoteborg.se eller ring 031-15 01 30.