Har du några frågor?

Skicka oss gärna ett mail!

Ladda gärna ner vår folder!

klicka här

Child Parent Psychotherapy (CPP)

hurdrabbasman

CPP är en behandling för våldsutsatta föräldrar och yngre barn (0-6 år)

För de allra yngsta barnen erbjuder vi barn-föräldrabehandling i form av Child Parent Psychotherapy (CPP). Metoden har utvecklats i USA där man fått goda resultat och prövas nu i Sverige. Det är en behandling där man arbetar med relationen mellan förälder och barn. Metoden är utformad så att förälder och barn träffar sin behandlare tillsammans, (istället för parallellt som i många andra metoder). Målsättningen är att återskapa ett gott samspel mellan förälder och barn som påverkats negativt av att utsättas för och bevittna våld. Målet med behandlingen är att (åter-)skapa trygg anknytning hos barnet och en god omsorgsförmåga hos föräldern.

Terapin fokuserar på trauman som förälder och barn utsatts för tillsammans, och gemensam bearbetning av dem. Föräldern får lära sig mer om hur våld påverkar barn och hur man kan stödja barnet att bli tryggare igen. Föräldern får samtidigt stöd att träna goda sätt att hantera barnets reaktioner på trauma.

Förälder och barn kommer till behandling en gång i veckan (1-1,5 tim), och man räknar med att behandlingen håller på ett år. För det mesta brukar man träffas på verksamhetens mottagning.