Har du några frågor?

Skicka oss gärna ett mail!

Ladda gärna ner vår folder!

klicka här

Traumafokuserad Kognitiv Beteendeterapi (TF-KBT)

Traumafokuserad Kognitiv Beteendeterapi (TF-KBT) för våldsutsatta barn och ungdomar 7 – 18 år

För barn och ungdomar 7 – 18 år som upplevt våld och utvecklat symtom på posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) erbjuder BOJEN Traumafokuserad Kognitiv Beteendeterapi (TF-KBT).  

TF-KBT är en evidensbaserad metod som syftar till att minska symtomen på PTSD, ångest och andra relaterade svårigheter, men har också ambitionen att förbättra familjeklimatet och relationen mellan det drabbade barnet/ungdomen och dess förälder/föräldrar.

Insatsen sker individuellt och i gemensamma övningar tillsammans med barnets förälder under 12 – 16 tillfällen. I metoden ingår det bland annat att skapa en förståelse för de reaktioner barnet/ungdomen har på grund av de svåra upplevelserna, avslappning, känslo- och tankehantering, traumabearbetning och avslutningsvis en integrering och framtidsplanering utifrån de framsteg barnet/ungdomen gjort under insatsen.