Har du några frågor?

Skicka oss gärna ett mail!

Ladda gärna ner vår folder!

klicka här

Organisationen

Bojen – Förening för barn och ungdomar som bevittnat våld i hemmet, är en ideell organisation som startade i maj 2004.

Medlemskap i föreningen är öppet för alla. Medlem blir du genom att betala in årsavgiften som är 100:- på bankgiro 5567-5268. Glöm inte att uppge namn och adress på inbetalningen

Till Bojen kan du komma som upplevt våld i hemmet.

Du kan vara med i förskolegrupp, barngrupp, tonårsgrupp eller föräldragrupp. Du kan även komma till Bojen för individuellt stöd. På Bojen kan du träffa andra med liknande erfarenheter. Du kan vara anonym.

Vill du veta mer om oss ring 031-15 01 30 eller maila till bojen@bojengoteborg.se