Har du några frågor?

Skicka oss gärna ett mail!

Ladda gärna ner vår folder!

klicka här

Syfte

vartsyfte

Bojen vänder sig till barn och ungdomar som har upplevt våld i hemmet, och deras våldsutsatta förälder.

Syftet med barnens gruppverksamhet är att de ska få sina behov uppmärksammade och bemötta, och att de ska få redskap att hantera sina svåra upplevelser.

Bojen vill visa dig som är barn eller tonåring:

 • att det finns andra som varit med om ungefär samma saker som du
 • att det inte är ditt fel att en förälder slår, hotar eller kränker den andra föräldern
 • att du inte kan hindra en förälder från att slå, hota eller kränka den andra föräldern
 • att du har rätt att må bra fast andra mår dåligt
 • att du har rätt att säga nej till det du inte vill
 • att känna igen dina egna känslor och behov
 • att man kan få hjälp av andra
 • att kunskap och delad erfarenhet ger nya tankar och nytt hopp

Bojen vill ge dig som förälder:

 • kunskap om vad som händer barnet i gruppen
 • insikt i eventuella upptäckter barnet gör, och förändringar i tankar, känslor och beteende
 • möjlighet att bearbeta dina egna upplevelser och lära dig om dina egna mönster
 • nya strategier som hjälper dig att fungera bättre som vuxen och som förälder
 • möjlighet att underlätta kommunikationen i familjen
 • kontakt med andra föräldrar
 • hjälp till självhjälp

Vi som arbetar på Bojen har lång erfarenhet av att möta barn, ungdomar
och föräldrar som befinner sig i svåra livssituationer. Vi är socionomer eller psykologer.

Vi har tystnadsplikt.
Vi registrerar ingen och skriver inga journaler.
Verksamheten är kostnadsfri.