Har du några frågor?

Skicka oss gärna ett mail!

Ladda gärna ner vår folder!

klicka här

Organisationen

Bojen – Förening för barn och ungdomar som bevittnat våld i hemmet, är en ideell organisation som startade i maj 2004.

Medlemskap i föreningen är öppet för alla. Medlem blir du genom att betala in årsavgiften som är 100:- på bankgiro 5567-5268. Glöm inte att uppge namn och adress på inbetalningen

Till Bojen kan du komma som upplevt våld i hemmet.

Du kan vara med i förskolegrupp, lågstadiegrupp, mellanstadiegrupp, tonårsgrupp eller föräldragrupp. Du kan även komma till Bojen för individuellt stöd i form av Child – Parent Psychotherapy (CPP) eller Traumafokuserad kognitiv beteendeterapi (TF – KBT). På Bojen kan du träffa andra med liknande erfarenheter. Du kan vara anonym.

Vill du veta mer om oss ring 031-15 01 30 eller maila till bojen@bojengoteborg.se