Har du några frågor?

Skicka oss gärna ett mail!

Ladda gärna ner vår folder!

klicka här

Handledning

BOJEN erbjuder handledning till yrkesverksamma av handledarutbildad personal. Vi har lång erfarenhet av arbete med barn, ungdomar och föräldrar som upplevt våld i hemmet, och som inte sällan blivit traumatiserade som följd.  

Att arbeta med människor som upplevt våld i hemmet kräver särskilda kunskaper om reaktioner och behandlingsmetoder. Handledning kan också bidra till att uppmärksamma och handskas med de processer som kan uppstå i mötet med människor med svåra livserfarenheter, så att professionella kan undgå att drabbas av sekundär/ställföreträdande traumatisering.

Fr.o.m. 1 maj 2020 börjar det nya avtalet om handledning i yrkesutövningen att gälla inom Göteborgs Stad. Följande regioner, kommuner och bolag har tecknat avtal med ett antal handledare, bl.a. med Susanne Ericson på BOJEN:

 • Göteborgsregionen
 • Gryning Vård AB (avtalsstart 2021-04-01)
 • Härryda kommun
 • Kungälvs kommun
 • Lerums kommun
 • Lilla Edets kommun
 • Orust kommun
 • Partille kommun
 • Stenungsunds kommun
 • Tjörns kommun
 • Öckerö kommun

Vid förfrågan kontakta:
Susanne Ericson
E-post: susanne@bojengoteborg.se
Tel: 031-150130