Har du några frågor?

Skicka oss gärna ett mail!

Ladda gärna ner vår folder!

klicka här

INTEGRITETSPOLICY 

ALLMÄNT

GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny EU-förordning som gäller från och med 25 maj 2018. Den nya förordningen ersätter PUL (Personuppgiftslagen). 

Bojen vill att du skall känna dig trygg i alla kontakter med oss. Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter. Bojen följer dataskyddsförordningen (GDPR) och skyddar dina personuppgifter på bästa sätt.

PERSONUPPGIFTER VI SAMLAR IN

Bojen får i första hand in personuppgifter från dig. Exempel på personuppgifter som vi samlar in är ditt namn, kontaktuppgifter till dig såsom mobilnummer, e-postadress eller fysisk adress samt personnummer. Ibland får vi in dina uppgifter från andra och då berättar vi för dig varifrån vi har fått dom. Det gör vi vid första kontakten med dig.

Bojen registrerar personuppgifter i samband med:

 • När du registrerar dig som medlem
 • När du registrerar dig som sponsor
 • Vid anställning eller vid praktik
 • När du fyller i din e-postadress eller mobilnummer på webbplatsen
 • Om du kontaktar oss via e-post, via telefon, via vår webbplats och social media.
 • Vid anmälan om deltagande i någon av verksamhetens insatser, såsom t ex deltagande i gruppverksamhet
 • När du skriver på en deltagarlista i vår verksamhet eller vid aktiviteter
 • Om vi gör en orosanmälan vid misstanke om att ett barn far illa

HUR VI ANVÄNDER INSAMLAD INFORMATION – VÅRA ÄNDAMÅL

Bojen behandlar personuppgifter i huvudsak för de ändamål som anges nedan samt för eventuella ytterligare ändamål som anges vid insamlingstidpunkten:

 • För att ta emot och registrera medlemskap och gåvor
 • Om du söker anställning behandlar vi dina uppgifter för att bedöma om du är den vi söker och för att ha kontakt med dig.
 • När du är anställd hos oss används dina uppgifter för personaladministration, löneadministration, tillgodose din fysiska säkerhet men även för att tillgodose vår IT- och informationssäkerhet.
 • I vår ekonomiska administration och uppföljning förekommer personuppgifter på fakturor, i verifikationer, avstämningsunderlag, i utredningar och andra underlag men även i kommunikation med berörda parter.
 • I vår verksamhetsuppföljning förekommer personuppgifter i interna rapporteringssystem, i rapporter och redovisningar.
 • När du e-postat någon av våra anställda eller till en av våra officiella adresser används dina uppgifter för att upprätthålla kontakten med dig. Detsamma gäller när vi mailat dig.
 • När du ringer någon av våra anställda eller till vår växel används dina uppgifter för att upprätthålla kontakten med dig.
 • För att skicka dig information via sms, e-post, vanlig post eller telefon då du har en aktiv relation med oss.
 • När du deltar i vår verksamhet kan dina uppgifter användas för att kunna genomföra verksamheten.
 • För att möjliggöra god service som att hantera dina förfrågningar, rätta felaktiga uppgifter eller skicka information som du har begärt, t ex inbjudningar.
 • Om du i kontakt med oss i din yrkesroll eller på annat sätt blir involverad i vår verksamhet kan dina uppgifter förekomma i protokoll, minnesanteckningar, som referens i fakturor eller liknande.
 • Om vi gör en orosanmälan vid misstanke om att ett barn far illa.

INFORMATION SOM KAN LÄMNAS UT

Vid all hantering av personuppgifter iakttas alltid hög säkerhet och sekretess. Vi lämnar endast ut uppgifter om dig till andra verksamheter på ditt uppdrag och med ditt samtycke.

KONTAKTFORMULÄR PÅ HEMSIDAN

Med kryssrutan vid formuläret på vår hemsida godkänner du att du förstår att dina uppgifter sparas tillsammans så att det blir möjligt att svara på meddelandet.
Vi lämnar aldrig uppgifterna vidare till tredje part.

COOKIES

På vår hemsida använder vi oss av cookies. En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att få spara på din dator. Vår sida använder cookies för att skilja på om sidans besökare är nya eller återkommande samt underlätta för besökaren att röra sig på hemsidan. Cookies är inte skadlig programvara och kan inte komma åt eller ändra någon annan data på din dator. De flesta webbläsare är från början inställda på att acceptera cookies. Det går att blockera cookies, antingen alla eller bara från specifika webbplatser. Detta medför dock att funktionaliteten på vissa sidor försämras eller att vissa funktioner inte är tillgängliga.

LAGRING OCH GALLRING AV PERSONUPPGIFTER

I och med att du lämnar personuppgifter till oss ger du din tillåtelse till att Bojen registrera och lagrar uppgifter om av vilken anledning du lämnat dom, samt behandlar de angivna personuppgifterna för angivna ändamål. För alla behandlingar ska det finnas en rättslig grund och vi stödjer oss på:

 • Uppfyllande av avtal, som tex krävs för att bli medlem eller sponsor
 • Rättslig förpliktelse, tex att vi är skyldiga att lämna uppgifter till skatteverket eller sköta vår bokföring
 • Samtycke – när du uttryckligen sagt att vi får behandla dina uppgifter och förstått vad det betyder.
 • Utförande av uppgift av allmänt intresse – när vi gör en orosanmälan enligt socialtjänstlagen vid misstanke om att ett barn far illa.

Behandlingen av uppgifter sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Bojen kommer att lagra dina personuppgifter så länge du har en relation med oss, tex  deltar i någon av våra insatser, är medlem eller sponsor. Viss information kan behållas längre när det krävs av annan lagstiftning, tex bokföringslagen.

DINA RÄTTIGHETER

Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter och du har möjlighet att påverka din information och vad som sparas.

Du har rätt att avböja information från oss och kan göra så genom att:

Bojen kommer på eget och ditt initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga. Du kan även när som helst begära att dina uppgifter raderas eller att dess användning begränsas genom att kontakta oss.

Du kan erhålla information om vilka uppgifter som är registrerade, genom att kontakta oss via bojen@bojengoteborg.se. 

Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av oss får du gärna kontakta Bojen eller så kan du höra av dig till Datainspektionen; www.datainspektionen.se.

ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG TILL VÅRA VILLKOR

Om vi ändrar något av våra villkor uppdaterar vi informationen på denna sida.
Senast uppdaterad 25/5 2018.

KONTAKTA OSS GÄRNA

Om du har frågor eller vill ha mer information kan du kontakta oss på:

Bojen
Första Långgatan 22
413 28 Göteborg

Telefonnummer: 031-150130

E-post: bojen@bojengoteborg.se