Har du några frågor?

Skicka oss gärna ett mail!

Ladda gärna ner vår folder!

klicka här

Gruppverksamhet

58842964

Träffar i grupper för barn, ungdomar och våldsutsatta föräldrar, med sex till åtta deltagare i varje.

Basen i Bojens verksamhet är de psykoedukativa grupperna. Grupperna är uppdelade enligt följande;

  • Förskolegrupp
  • Lågstadiegrupp
  • Mellanstadiegrupp
  • Tonårsgrupp
  • Föräldragrupp (möjlighet till föräldragrupp med tolk finns vid behov)

Gruppverksamheten pågår under en termin med 15 träffar en gång per vecka, en till två timmar varje gång.

Träffarna är förlagda efter skoltid, med uppehåll för lov.

Gruppverksamheten är pedagogisk med behandlande effekter. Varje träff har ett tema och innehåller en kort lektion blandat med övningar och aktiviteter.

Grupperna är kostnadsfria för personer skrivna i Göteborg.

För deltagare från andra kommuner tillkommer en avgift på 35 000 kr/familj.

Krisorienterande samtal

Innan grupperna startar träffar vi alla deltagare för en kortare serie samtal där barnen, ungdomarna och deras våldsutsatta förälder får möjlighet att berätta sin historia och sätta ord på sina upplevelser.