Har du några frågor?

Skicka oss gärna ett mail!

Ladda gärna ner vår folder!

klicka här

Vad är våld?

vald

Våld innefattar en mängd olika handlingar utöver sparkar och slag.

Våldet kan vara av fysisk, psykisk, sexuell, materiell och latent art. Vi utgår från Per Isdals våldsdefinition där ”Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom att denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från att göra något den vill”.