Har du några frågor?

Skicka oss gärna ett mail!

Ladda gärna ner vår folder!

klicka här

Utbildning

Vi anordnar utbildning i våra psykoedukativa manualbaserade program som finns utarbetade för förskolebarn, låg- och mellanstadiebarn, tonåringar samt för föräldrar. Programmen omfattar 15 grupptillfällen. Utbildningen innefattar också vår metod i det individuella bemötandet.

Syftet med barnens program är att de ska få sina behov uppmärksammade och bemötta, och att de ska få redskap att hantera sina svåra upplevelser. Målet är att ge barnen möjlighet att fatta så bra beslut som möjligt för sin egen person, utifrån den ålder de är i.

De parallella grupperna för föräldrarna har fokus på föräldraskapet. Syftet är att föräldrarna ska få redskap att möta sina barns behov och att tydliggöra och särskilja barns respektive vuxnas ansvar och uppgifter, men innefattar också teman för bearbetning av egna upplevelser.

Vid varje grupptillfälle har vi en kort lektion kring ett tema, som sedan följs av övningar kopplade till temat. Under utbildningen går vi igenom de manualbaserade programmen och du som deltagare får själv göra en del av övningarna.

Gruppverksamheten har ständigt utvecklats och utvärderats sedan starten 2004. Manualerna har reviderats utifrån resultaten från de forskningsstudier vi deltagit i, och har visat goda resultat bl a gällande minskade symtom på PTSD och förbättrad allmän psykisk hälsa.

Vi erbjuder också handledning efter avslutad utbildning.

Utbildningen vänder sig till dig som i din profession möter barn och föräldrar som upplevt våld i hemmet. Lämplig grundutbildning är socionom, psykolog eller liknande.

Vid anmälan väljer du om du vill få utbildning i barn- eller tonårsprogrammet. Du kommer att parallellt få utbildning i föräldraprogrammet.

Utbildningen omfattar 5 heldagar och hålls på Bojen i Göteborg. Datum för nästa utbildning är 17-19 juni och 29-30 augusti 2024.

Pris: 18 000 kr exkl. moms.

Anmälan till utbildning.
Kontakta oss gärna för ytterligare information.