Har du några frågor?

Skicka oss gärna ett mail!

Ladda gärna ner vår folder!

klicka här

Utbildning

Vi anordnar utbildning i våra manualbaserade program som finns utarbetade för barn och tonåringar samt för föräldrar.  Utbildningen innefattar också vår metod i det individuella bemötandet.

Vi erbjuder också handledning efter avslutad utbildning.

Våra program är utvärderade med goda resultat, bl a gällande minskade symtom på PTSD och förbättrad allmän psykisk hälsa.

Utbildningen vänder sig till dig som i din profession möter barn och föräldrar som upplevt våld i hemmet.

Vid anmälan väljer du om du vill få utbildning i barn- eller tonårsprogrammet. Du kommer att parallellt få utbildning i föräldraprogrammet.

Utbildningen omfattar 5 heldagar och hålls på Bojen i Göteborg. Datum för nästa utbildning är 16 – 18 juni och 26 – 27 augusti 2021.

Pris: 15 000:-. 

Anmälan till utbildning.
Kontakta oss gärna för ytterligare information.