Har du några frågor?

Skicka oss gärna ett mail!

Ladda gärna ner vår folder!

klicka här

Gruppverksamhet

58842964

Träffar i grupper för barn, ungdomar och våldsutsatta föräldrar, med sex till åtta deltagare i varje.

Grupperna är uppdelade enligt följande;

  • Barngrupp 4-7 år
  • Barngrupp 8-12 år
  • Tonårsgrupp
  • Föräldragrupp
  • Föräldragrupp med tolkar

Gruppverksamheten pågår under en termin med 15 träffar en gång per vecka, en till två timmar varje gång.

Träffarna är förlagda efter skoltid, med uppehåll för lov.

Gruppverksamheten är pedagogisk med terapeutiska effekter. Varje träff har ett tema och innehåller en kort lektion blandat med övningar och aktiviteter.