Har du några frågor?

Skicka oss gärna ett mail!

Ladda gärna ner vår folder!

klicka här

Forskning

Bojen har sedan starten 2004 deltagit i ett flertal utvärderings- och forskningsprojekt. Detta har resulterat i flera rapporter och tre doktorsavhandlingar.

För närvarande deltar vi i en utvärdering av den relationsbaserade metoden Child Parent Psychotherapy, som riktar sig till barn mellan 0-6 år och deras förälder som upplevt trauma.