Utbildningsdag med Dag Nordanger

Utvecklingstraumas betydelse för barns uppväxt

Fredagen den 27 april anordnar Bojen, Solrosen och Gyllingen en utbildningsdag med Dag Nordanger i samarbete med Länsstyrelsen. Dag Nordanger är specialist i klinisk psykologi för barn och unga vid Resurscenter om våld, traumatisk stress och suicidprevention – väst (RVTS) och kommer att dela med sig av ny utbildningspsykologisk och neurobiologisk kunskap, som hjälper oss att förstå och ge oss nya verktyg i det viktiga arbetet med barn och unga.

Utbildningsdagen riktar sig till personer som i sitt yrke kommer i kontakt med traumatiserade och utsatta barn och ungdomar. Mer information finns på Länsstyrelsens hemsida.