Nyheter från Bojen oktober 2023

I vårt senaste nyhetsbrev skriver vi om vårt nyutvecklade grupprogram för familjehemsplacerade barn som upplevt våld i sin ursprungsfamilj, barns rätt till professionellt stöd och sommarens utbildning i Bojens grupprogram.