Utbildning i Bojens manualbaserade grupprogram

Nu anordnar vi återigen en utbildning i våra manualbaserade grupprogram för barn och föräldrar som upplevt våld i hemmet. Utbildningen omfattar fem heldagar och innefattar också vår metod i det individuella bemötandet. Under utbildningen går vi igenom de manualbaserade programmen och du som deltagare får själv göra en del av övningarna.

Utbildningen riktar sig till kommuner, kvinnojourer och andra verksamheter som möter barn och föräldrar som upplevt våld i hemmet och som vill erbjuda gruppverksamhet. Vi erbjuder även handledning efter avslutad utbildning. Bojens program är utvärderade med goda resultat, bl. a. gällande minskade symtom på PTSD och förbättrad allmän psykisk hälsa.

Datum: 20 – 22 juni & 18 – 19 augusti 2022
Plats: Bojen, Göteborg
Pris: 15 000:- ingen moms tillkommer

Läs mer här!