Utbildning i BOJENs manualbaserade grupprogram

Till sommaren 2024 anordnar vi återigen en utbildning i våra manualbaserade program för barn, ungdomar och föräldrar som upplevt våld i hemmet. I utbildningen ingår också vår metod i det individuella bemötandet. Utbildningen innefattar fem heldagar.

Utbildningen riktar sig till kommuner, kvinnojourer och andra verksamheter som möter våldsutsatta och som vill erbjuda stöd och hjälp till våldsutsatta barn och föräldrar i grupp. Vi erbjuder även handledning efter avslutad utbildning.

Våra program är utvärderade med goda resultat bland annat gällande minskade symtom på PTSD och förbättrad allmän psykisk hälsa.

Datum: 17-19 juni och 29-30 augusti 2024.

Plats: BOJEN i Göteborg.

Pris: 18 000 kr per person.

Anmälan sker via vår hemsida, men du är också välkommen att ringa oss!