BOJEN erbjuder handledning till yrkesverksamma

Att arbeta med människor som upplevt våld i hemmet kräver särskilda kunskaper om reaktioner och behandlingsmetoder. Handledning kan också bidra till att uppmärksamma och handskas med de processer som kan uppstå i mötet med människor med svåra livserfarenheter. BOJENs handledarutbildade personal erbjuder handledning till yrkesverksamma som möter barn, ungdomar och föräldrar som upplevt våld i hemmet. Är din arbetsgrupp intresserad? Läs mer här!