Nyheter från Bojen maj 2021

I vårt senaste nyhetsbrev skriver vi om små barns rätt till professionellt stöd, vårens utbildning i Bojens manualbaserade grupprogram och vad det nya barnfridsbrottet innebär.