Utbildning i BOJENs manualbaserade grupprogram

I höst anordnar vi återigen en utbildning i våra manualbaserade program för barn och föräldrar som upplevt våld i hemmet. Utbildningen omfattar fem heldagar och innefattar också vår metod i det individuella bemötandet.

Utbildningen riktar sig till kommuner, kvinnojourer och andra verksamheter som möter våldsutsatta och som vill ge stöd och hjälp till våldsutsatta barn och föräldrar i grupp. Vi erbjuder även handledning efter avslutad utbildning.

Våra program är utvärderade med goda resultat, bl. a. gällande minskade symtom på PTSD och förbättrad allmän psykisk hälsa.

Vi kommer sitta i stora lokaler så att vi kan hålla ett säkert avstånd.

Datum: 21 – 23 oktober & 12 – 13 november 2020

Plats: BOJEN i Göteborg

Pris: 15 000 kr

Läs mer och anmäl dig här!