Vi hälsar en ytterligare ny medarbetare välkommen!

Vi vill hälsa vår nya medarbetare Marie välkommen till Bojen. Marie har lång erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar i utsatta livssituationer. 
Välkommen!