Child-Parent Psychotherapy för barn 0 – 6 år som upplevt våld i hemmet

I september kommer vi på BOJEN att få ännu större utrymme att ta emot barn 0 – 6 år som har upplevt våld i hemmet. Ytterligare en medarbetare kommer att utbilda sig inom metoden Child-Parent Psychotherapy, en evidensbaserad behandlingsmodell för traumatiserade barn 0 – 6 år. Dessutom får vi en ny kollega som kommer att arbeta med metoden.

Behandlingen är relationsbaserad och genomförs med barnet och dess primära omsorgsperson gemensamt. Målet med Child-Parent Psychotherapy är att stärka relationen mellan barnet och omsorgspersonen, öka barnets tillgång till trygghet, anknytning och reglering samt att utveckla barnets kognitiva, sociala och beteendemässiga funktionsnivå. Läs mer om hur vi arbetar med metoden här.