Ny publicerad artikel

Ny publicerad artikel av forskarna Karin Pernebo och Kjerstin Almqvist, som undersökt om parallella grupper för våldsutsatta barn och mödrar, bidrar till positiva resultat för de deltagande mödrarna.

Mödrarna rapporterade medelstor till stor minskning av psykologiska symtom, inklusive symtom på posttraumatisk stress efter intervention. Under uppföljningsperioden rapporterades ihållande och ytterligare minskning av symtomen. Mödrarna rapporterade också minskad exponering för våld.

Resultaten indikerar att dessa barnfokuserade program har stora och hållbara positiva effekter på mödrars psykiska hälsa.

https://connect.springerpub.com/content/sgrvv/38/1/130