Socialtjänstens insatser till våldsutsatta barn och barn som bevittnat våld

I Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer som trädde i kraft 1 november 2022 framgår att socialtjänsten ska erbjuda ett våldsuttsatt barn eller ett barn som bevittnat våld insatser, akut och på kort och lång sikt med utgångspunkt i barnets behov av skydd, råd och stöd samt vård och behandling. Bojen har arbetat för barns rätt till stöd och behandling under många år och vi tycker att det är bra att det formuleras tydligt vilka skyldigheter socialtjänsten har.