Välkomna på frukostmöte onsdagen den 26 april på Arena: Första Lång

Tillsammans med Gyllingen och Solrosen kommer vi att prata om att dela barns och ungdomars utsatthet – bearbetning, sekundär traumatisering och samverkan.  Att dela svåra upplevelser och känslor med andra som har varit med om liknande situationer innebär en fantastisk möjlighet till bearbetning och minskad känsla av skam och skuld. Att som professionell möta barns och ungdomars utsatthet kan vara utmanande och kräver att det kan hanteras på olika sätt för att undvika sekundär traumatisering. Under seminariet kommer vi att prata om samverkan och hur vi hanterar mötet med barn  med barns och ungdomars utsatthet. Vi kommer också att berätta om våra respektive verksamheter och metoder. Vi bjuder på kaffe och smörgås!

Datum och tid: 8.30 – 10.00

Plats: Arena: Första Lång, Första Långgatan 17 B

Anmäl deltagande till gyllingen@gyllenkroken.se

VÄLKOMNA!